Chlum u Třeboně – Lutová – Staňkov


TRASA 9 je variantou trasy 8, vede však více kolem řeky Lužnice a soustavou rybníků.

Ze Suchdola můžeme jet souběžně s TRASAMI 1 nebo 6 až do obce Kosky.

Můžeme však volit i cestu cepskými lesy. Do Majdaleny a dále na Kosky dojedeme také buď Cestou knížete Jana kolem Cepské pískovny, nebo ze Suchdola přes místní část Benátky, Pánovou cestou k Červenému kříži a po silnici do Majdaleny. K zahození ani varianta po břehu Majdalenské pískovny přímo do Kosek.

Odtud pokračujeme dále lesní asfaltkou společně s TRASOU 1 až k rybníku Starý Kanclíř a dále stále rovně mezi rybníky až do obce Lutová (první chalupa vlevo patří dr. Bukačovi, ve vsi hospoda). Odtud polní cestou po žluté turistické značce přes Texas do Staňkova. (Možno zvolit i delší cestu přes Žíteč popř. Mirochov a lesy za hajnicí). Na hrázi Staňkovského rybníka po silnici kolem rybníka Hejtman do Chlumu u Třeboně. Odtud po cyklistické stezce 341 přes Lipovky, Přední a Zadní Maršovinu na Novou Huť (pokud zvolíte cestu přes bývalý vojenský objekt Medenice, můžete chutně poobědvat CS 1005, 1010). Dále pak společně s TRASOU 8 (červená turistická značka)přes Františkov do Suchdola. Z Nové Hutě můžete volit i jinou variantu návratu.

Na trasu 8 se můžeme napojit již za hrází Staňkovského rybníka a dát se vlevo kolem vody.