Lužnice – Třeboň – rybník Rožmberk


Trasa vede severním a severozápadním směrem po proudu řeky Lužnice, soustavou rybníků s možností navštívit město Třeboň, popř. náš největší rybník Rožmberk. Je nenáročná bez většího převýšení, vede rovinatou krajinou, asfaltový povrch se střídá s lesními cestami v terénu.

Ze Suchdola vyjedeme směrem na Tušť , tam se dáme vlevo a mezi suchdolskými pískovnami dojedeme do Klikova. Pokračujeme směrem na Chlum u Třeboně (CS 1011) a na křižovatce cyklistických stezek se dáme vlevo po „Dálnici“ až do malé obce Kosky (CS 1010). Pokračujeme rovně přes hlavní silnici kolem továrny asfaltovou lesní cestou až na „Starý Kanclíř“, dále doleva po červené turistické značce mezi rybníky přes „Starý Hospodář“ až k „Dlouhému mostu“. (pozor- neasfaltové cesty). Možnost občerstvení v Zámecké myslivně, lze odbočit dříve vlevo, dvě nové asfaltové cesty nás dovedou kolem rezervace „Vizír“ také k soustavě rybníků kolem „Starého Hospodáře“ a déle k „Dlouhému mostu“.

Po překonání Nové řeky máme možnost volby:

Trasa 1A je kratší a vede přes Rozvodí(Stará a Nová řeka) po zelené turistické značce přes hlavní silnici a Soví les a dále na Oboru a do Třeboně.

Trasou 1 pokračujeme od Dlouhého mostu směrem doprava dále na Třeboň. Povede nás žlutá turistická značka. U Novořecké bašty se dáme vlevo, překonáme Starou řeku a přes Hradeček dorazíme do Třeboně.

Trasa 1B je možné prodloužení výletu pro zájemce, kteří se chtějí podívat na náš největší rybník Rožmberk. Cesta je příjemná vede terénem i po asfaltu rovinatou krajinou – cca 12 km. Po červené turistické značce jedeme podél Nové řeky( nově opravená cesta po „Novořecké hrázi“) až ke Stříbřeckému mostu( památník Emy Destinové a penzion Emy Destinové s občerstvením). Odtud po silnici mezi rybníky do Staré Hlíny(Rožmberská hospoda-občerstvení) a dále k hájovně Smítka, po hrázi Rožmberka přes Přeseku a Břilici do Třeboně (CS 1035 a1034).

Trasa 1 pokračuje z Třeboně po hrázích rybníků Svět a Opatovický až na Oboru(koně, občerstvení). Odtud po silnici do Branné, na konci vsi vlevo asfaltkou přes těžní místo rašeliny k hájovně Barbora. Odtud dále „Třeboňskou cestou“ po modré turistické značce k Červenému kříži a Pánovou cestou až k rybníku Starý Burda. Odtud vlevo po asfaltce zpět do Suchdola.o Suchdola.