Nové Hrady – Weitra – České Velenice


Do Nových Hradů pojedeme nejkratší cestou po silnici do Hrdlořez, přes hájovnu Jandovka, Jakuli(restaurace) a Byňov. (Lze jet i lesem přes Smírčí vrch – zelená značka). Po prohlídce města pokračujeme dále k hraničnímu přechodu Nové Hrady/Pyrhabruck. Další pokračování je možné volit třemi způsoby.

TRASA 3C vede do centra Vitorazska, starobylého města Weitra se zámkem (přec Heinrichs a Schagges) a odtud podél toku řeky Lainsitz/Lužnice přes Altweitru do Gmündu (Waldviertlerweg), kde se napojíte na TRASU 3. Tip pro náročné: v Heinrichs odbočte vpravo (prudké stoupání) k vrcholu Mandelstein a dále přes lázně Harbach do Weitry (Grenzlandweg)

TRASA 3A neopouští české území a pokračuje po hraniční asfaltce po červené turistické značce nádhernou krajinou (obtížná stoupání) až nad obec Vyšné. Tam se napojuje na česko-rakouskou příhraniční trasu, odbočuje doleva a přes Žofinu huť přichází u Nová Vsi k původní TRASE 3 (CS 1034)

TRASA 3B je směrována od odbočky nad vsí Vyšné přímo do Českých Velenic, kde se napojí na TRASU 3 (CS 34).

TRASA 3 vede od hraničního přechodu Nové Hrady/Pyrhabruck vlevo po rakouském území krásnou příhraniční krajinou přes Reinpolz a Höhenberg do Gmündu (Lze použít méně náročnou cestu bez stoupání přes Ober – a Unterlembach). Po překročení státní hranice do Českých Velenic pokračujeme po cyklistické stezce CS 341 (a červené turistické značce severním směrem na Krabonoš – úchvatná krajina, stojí za to sjet k Lužnici – pozůstatky bývalého vojenského mostu) a odtud společně s TRASAMI 5 a 6 přes Novou Ves nad Lužnicí a Dvory nad Lužnicí zpět do Suchdola (CS 1012).