Okruh pískovny


Trasa je nenáročná jak svou délkou tak převýšením, vede kolem řeky lužnice mezi pískovnami a na bízí tudíž také výborné koupání.

Ze Suchdola vyjedeme severním směrem po hlavní silnici na Třeboň a před železničním přejezdem odbočíme doleva na Cestu knížete Jana („Pískovna Cep“). Po té se dostaneme do Majdaleny. Přejedem hlavní silnici a směrem na Chlum míjíme největší „Majdalenskou pískovnu“ Stojí za to objet tuto pískovnu přímo po břehu, lepší cesta je na východní straně mezi pískovnou a Lužnicí, lze však dokončit i celý okruh . Na okraji obce Majdalena vyrazíme směrem na Chlum a přejíždíme Lužnici (jez Pilař, občerstvení). V obci Kosky odbočíme vpravo na cyklistickou stezku „Dálnice“ a na křižovatce zase vpravo a dále do Klikova (keramická dílna). Od hájovny U Brůdku za Koskami vede podél Lužnice do Klikova terénem „Černovodská cesta“. Je sice písková, ale dobře sjízdná a vede krásnými borovými lesy (borůvky). Vyjedeme v Klikově u zemědělských objektů.

Za Klikovem si můžeme odpočinout u „Suchdolských pískoven“ (občerstvení).

Od „Suchdolských píkoven“ pokračujeme dále přes Paříž do Rapšachu (po levé straně přírodní rezervace Františkovská pískovna)a odtud přes Ochůzky do Halámek. Pokračujeme asi 2 km směrem k hraničnímu přechodu a za hájovnou a benzinovou stanicí odbočíme doprava po červené turistické značce k „Halámeckým pískovnám“ a dále do Krabonoše .

Zpět do Suchdola se vrátíme proti směru TRASY 5 přes Novou Ves a Dvory, nebo společně se závěrem TRASY 5 přes Spáleniště a Rapšach.