Řeka Dračice


Sedmá trasa je nejkratší, ale jedna z nejhezčích a nejvariabilnějších. Zavádí nás do divokého údolí říčky Dračice. Určitě stojí za to si úsek z Františkova ke státní hranicí projít pěšky kolem vody.

Také na kole však nepřijdete zkrátka a velké množství cest a stezek můžete využít k nesčetným kombinacím. Terén není pouze rovinatý.

Ze Suchdola jedeme přes Tušť do Rapšachu a odtud dále na Spáleniště. (Lze však jet také přímo na Tokániště nebo na Velký či Malý Londýn).

Na Spáleništi doleva na Tokániště. Zajímavá je též varianta ze Spáleniště přímo ke státní hranici s Rakouskem a přímo po ní vede hraniční cesta směrem doleva k Tokáništi. Za námahu stojí i malá pěší odbočka po hranici k Černému blatu (Schwarzes Moos) Na Tokáništi můžete zvolit dva směry.

Doleva směr Rapšach a Londýny.

Rovně přímo k Dračici, s opatrností je i sjízdná stezka kolem říčky vlevo.

Za Dračicí na křižovatce můžete odbočit vlevo asfaltkou zpět do Františkova nebo si zajet doprava směrem k hranici na bývalou Novou Ves (daňčí obora).

Do Františkova se dostanete mnoha cestami. Většinou je cesta dobře značená. Z Františkova do Suchdola pak můžeme jet přes Klikov nebo přes Paříž a pískovny.

Z křižovatky za Dračicí nemusíme však jet ani vpravo ani vlevo.

Stojí za to pokračovat rovně a dojet až na Novou Huť (CS 341) a pak buď zpět do Františkova po červené turistické značce (TRASY 8 a 9), nebo lesní asfaltkou (vpravo od cesty skály a přírodní rezervace Bukový vrch) přes Žabárnu do Klikova, nebo „Brabenišťskou cestou“ na křižovatku (krásný dlouhý sjezd) a pak vlevo do Klikova.

TRASU 7 lze prodloužit podle zájmu a času severním nebo jižním směrem po TRASÁCH 8, 9 nebo 5, 6.