Žumberk – Nové Hrady – Horní Stropnice


Trasa vede jihozápadním směrem na úpatí Novohradských hor, je tudíž mírně náročnější na převýšení, má také několik variant co do délky a náročnosti.

Ze Suchdola směrem na Bor, na konci lesa doleva a lesní asfaltkou až k silnici.Můžeme jet též přes osadu Tři Facky a Kovandův vrch nebo přímo přes Hrdlořezy až k hájovně Jandovka. Tady doprava po zelené turistické značce k přírodní rezervaci Červené blato(stojí za prohlídku).Na silnici v Jiříkově údolí potom doleva po silnici až k hájovně Jakule.Tam před železnicí doprava (výrobna „Dobré vody“) a dále doleva kolem Tonkova Mlýna až k Černému rybníku(více možností, CS 1050 a 1046).Zde opět možnost volby:

TRASA 2A pokračuje dále na západ náročnějším terénem do vsi Buková a odtud kolem kopce Dubí do Hrádku (kultovní místo, zřícenina).Odtud sledujeme zelenou turistickou značku přes obec Pěčín až k hradu Žumberk (nově značeno přes Klažary).Po prohlídce se přímo nebo přes ves Božejov dostaneme do obce Žár a objedeme po silnici rozlehlý Žárský rybník a můžeme pokračovat po silnici přímo do Nových Hradů – TRASA 2B.

TRASA 2A odbočuje v Božejově vpravo asfaltkou do Střeziměřic a přes Svébohy do Horní Stropnice(CS 1046).Zde začínají Novohradské hory, terén už je náročnější.Je možné udělat odbočku asi 3 km do náročného kopce do letovisek a poutních míst Dobré a Hojné Vody.Z Horní Stropnice zamíříme do Nových Hradů některou z cest kolem Terezčina údolí, nejlépe přímo údolím kolem hrádku Cuknštejn.

To už jsme zase zpět na TRASE 2, kterou jsme opustili u Černého rybníka. Od něj jsme se totiž dostali kratší cestou do Nových Hradů přes hájovnu Janovka a Bažantnici.Doporučuji prohlídku města Nové Hrady, kláštera a hradu.

Na zpáteční cestu se vydáme z Nových Hradů po Česko- rakouské příhraniční trase směrem na Nakolice. Před vsí odbočuje stezka vlevo terénem na Oboru(při špatném stavu terénu možno objet po asfaltu přes Vyšné).Dále potom vlevo a přes Hranice u Nových Hradů(ves je dlouhá více než 4 km, je zde penzion s občerstvením) do Dvorů nad Lužnicí a odtud společně s trasami 3, 5 a6 zpět do Suchdola(též je možné zvolit CS 1013 a 1012 – napojíme se u lesa asi 2 km za obcí Vyšné).