Borovany – Jan Žižka – Trhové Sviny – řeka Stropnice


tvrtá trasa vede západním směrem do údolí řeky Stropnice a k památníku a rodišti Jana Žižky přes jihočeská městečka Borovany a Trhové Sviny. Je středně obtížná.

Ze Suchdola vyjedeme směrem na Bor a dále po silnici do Šalmanovic. V Šalmanovicích doprava přes Nepomuk do Jílovic.

TRASOU 4B můžeme pokračovat po žluté turistické značce přes Hlubokou u Borovan přímo do Borovan (CS 1024).

TRASA 4 vede z Jílovic dále po silnici vlevo k říčce Stropnice. Za Brouskovým mlýnem odbočíme doprava a přes Třebeč a Dvorec dorazíme do Borovan. Dále pokračujeme směrem na Strážkovice a odbočíme k Památníku Jana Žižky( občerstvení). Odtud do Ostrolovského Újezda ( modrá značka) a odtud přes řeku Stropnice až k silnici. Tu překročíme a pokračujeme dále po CS 1023 přes Rankov, Nežetice a Březí kolem Buškova hamru (technická památka) do malebného městečka Trhové Sviny( občerstvení). Pro náročnější polykače kilometrů je možné pokračovat směrem na Nové Hrady a napojit se na TRASY 2a 2A. Z Trhových Svinů se vracíme zpět po silnici přes Bukvice a Olešnici(zámek) do Petříkova. Jsme opět u říčky Stropnice a můžeme volit za dvou možností.

TRASA 4A sleduje tok řeky Stropnice až do Jakule(CS 1050), u Hranic se napojuje na TRASU 2 a přes Dvory míří zpět do Suchdola.

TRASA 4 vede z Petříkova směrem na Těšínov( výhledy na panorama Novohradských hor), potom doprava Huťskou cestou do Jiříkova Údolí. Odtud po zelené turistické značce k přírodní rezervaci Červené blato a k hájovně Jandovka. Odtud pak vlevo po silnici přes Hrdlořezy do Suchdola.